In this project I assisted composer Per Nørgård in the transformation of old energy towers on Langeland in the South of Denmark.

 

Our ambition was to transform the towers into rooms of sound and tonality.

 

Rather than merely playing Nørgård's works in loops within the towers, we aimed at letting listeners partake in the creation of the music within the tower.

 

By lending from the internal architecture of the pinball machine, I created a slow-motion concept. Here the listener sets a number of balls into motion within the machine, which fall down within the tower, whilst hitting various devices giving off sound. This results in numerous randomized tonal structure. Each visit will result in new sounds and melodies.

Tonetårnet

af Per Nørgård

 

På opfordringen om at medvirke til omdannelsen af El-tårnene på Langeland –(fra strømførende til sjælerørende...) bad jeg arkitekt Gudrun Krabbe om at medvirke.

 

I fællesskab har vi drøftet mulighederne for at få toner i tårnet. Hurtigt afviste vi enhver tanke om at lade et, eller flere, af mine musikværker blive afspillet i en uendelig (og strømkrævende!) tonebåndsløjfe; dels var der ret uoverskuelige praktiske problemer derved, dels er det stik mod et musikværks væsen at skulle pålyttes et par minutter og så: ud af tårnet med de par tilhørere der kunne være der!

 

Gudruns ide var derimod helt i denne specielle og kortåndede lyttesituation: at lade en besøgende medvirke til, ja skabe, musikken! Den nærmeste analogi til hendes ide er den velkendte flipper-maskine hvor en kugle sendes afsted i omgivelser der lader kuglen gå rundt i forskellige rum, før tyngdekraften indfanger den på bunden –og så forfra med en ny kugle!

 

I Gudrun Krabbes tegninger og modeller kan man studere hvordan denne filppermaskine er omdannet til et slowmotionkoncept hvor den besøgende ‘skruer’ en række bolde op i et stativ der i tårnets top lader boldene en for en falde ned og ramme forskellige lydgivere, med tilfældige tonerækker som klingende resultat.

 

Man kan spørge hvor komponisten kommer ind i denne i sig selv underholdende leg?

Svaret er at finde i en komposition af mig fra midt-firserne (‘Energi-felter’, ‘Energy- Fields Forever’, en titel tydeligt i gæld til Beatles ‘Strawberry Fields
Forever').

Heri forekommer et sæt af toner som spilles på stålrør, som et klokkespil. Rækkefølgen af disse toner varierer, hvorved nye melodier opstår.

 

Det er disse toner der genopstår i Gudrun Krabbes koncept: tilfældige rækkefølger af boldens fald på de forskellige klanggivere –og forskellige tempi tonerne imellem –lader den besøgende ‘slowmotion-flipper’ skabe – og opleve – stadig nye, forskellige melodier.

 

- Hvordan kan studeres i Gudrun Krabbes smukke skitser!